STAATSCOURANTVerlening omgevingsvergunning voor splitsen bestaand woonhuis in twee appartementen op Veldpoort 21 te Swalmen, RoermondKennisgeving ontwerpomgevingsvergunning.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Roermond

Geplaatst op Lokaalnieuwsswalmen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen swalmen
  2. STAATSCOURANTVerlening omgevingsvergunning voor splitsen bestaand woonhuis in twee appartementen op Veldpoort 21 te Swalmen, RoermondKennisgeving ontwerpomgevingsvergunning.

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van B&W van Roermond is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het splitsen van het bestaand woonhuis in twee appartementen op het adres Veldpoort 21, 6071 JK te Swalmen, bestaande uit de volgende activiteit(en): – Bouwen van een bouwwerk: splitsen bestaand woonhuis in twee appartementen; – Handeling in strijd met bestemmingsplan: splitsen bestaand woonhuis in twee appartementen. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen van 17 juli 2013 t/m 27 augustus 2013 ter inzage in het Stadskantoor. Gedurende de inzagetermijn kan door eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar Mevr. D. Heesakkers, telefoon (0475) 35 92 92. Tegen de uiteindelijke beschikking kan in beginsel slechts beroep worden ingediend door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingebracht.

Unknown

 Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Swalmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.