STAATSCOURANTOntwerp-omgevingsvergunning Molenweg te Swalmen, Roermond

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Roermond

Geplaatst op Lokaalnieuwsswalmen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen swalmen
  2. STAATSCOURANTOntwerp-omgevingsvergunning Molenweg te Swalmen, Roermond

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van B&W van Roermond is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van het bouwen van een woning aan de Molenweg te Swalmen, kadastraal bekend sectie B nr. 2701 en nr. 4545, bestaande uit de volgende activiteiten: – Bouwen van een bouwwerk: bouwen woning; – Handeling in strijd met bestemmingsplan: bouwen woning; – Uitwegen (verordening): aanleggen uitrit; De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen van 20 februari 2013 t/m 2 april 2013 ter inzage in het Stadskantoor. Gedurende de inzagetermijn kan door eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar Mevr. S. Amory, telefoon (0475) 35 93 21. Tegen de uiteindelijke beschikking kan in beginsel slechts beroep worden ingediend door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingebracht.

Unknown

 Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Swalmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.