GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning Eindweg 8, 6071NX Swalmen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Roermond

Geplaatst op Lokaalnieuwsswalmen.nl op: 29-12-2023

  1. Bekendmakingen Swalmen
  2. GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning Eindweg 8, 6071NX Swalmen

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond maakt bekend dat het op 21 december 2023 een omgevingsvergunning heeft verleend voor:Omschrijving (incl. locatie):nieuwbouw woonhuisEindweg 8, 6071NX SwalmenActiviteit(en):•Bouwen•Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordeningRegistratienummer:2022-048606Datum besluit:21 december 2023Bent u het niet eens met het besluit?Belanghebbenden en iedereen, die een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-omgevingsvergunning kan hiertegen van 29 december 2023 tot en met 8 februari 2024 met een brief (beroepschrift) beroep instellen.In het beroepschrift schrijft u tegen welke beslissing u beroep instelt en waarom. Denkt u eraan dat u het beroepschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. Als het kan ook een kopie van de beslissing meesturen. Het beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.De omgevingsvergunning geldt vanaf de dag na de periode dat daartegen beroep kan worden ingesteld, in dit geval 9 februari 2024.Heeft u een spoedeisend belang?Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.In beroep gaan en een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.Heeft u vragen?Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u bellen met ons Klant Contact Centrum, via telefoonnummer 14 0475. Wij vragen u om bovenstaand registratienummer bij de hand te houden.De verleende omgevingsvergunning kunt u online bekijken via deze link of inkijken in het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond.

Unknown

 Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Swalmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.