GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Peelveldlaan 60 te Swalmen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Roermond

Geplaatst op Lokaalnieuwsswalmen.nl op: 20-12-2023

  1. Bekendmakingen Swalmen
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Peelveldlaan 60 te Swalmen

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Aan de Peelveldlaan te Swalmen bevindt zich een voormalige schoollocatie. Nadat de vroegere school van Swalmen naar Reuver is verhuisd, is de locatie al langere tijd niet meer in gebruik. De oppervlakte van de locatie bedraagt ongeveer 1.2 hectare. Het is wenselijk om de locatie een nieuwe, passende invulling te geven. De bedoeling is daarom de locatie van het voormalig schoolcomplex aan de Peelveldlaan 60 te Swalmen te transformeren tot een bedrijfslocatie, passend bij het al bestaande en omliggende bedrijventerrein De Reubenberg. BekendmakingHet college van burgemeester en wethouders van Roermond maakt bekend dat van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 een ontwerp ter inzage ligt van het bestemmingsplan ‘Peelveldlaan 60’.Ook maken burgemeester en wethouders bekend dat dat zij hebben besloten, dat voor deze herontwikkeling geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld. Dit besluit wordt met het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp hogere waardenbesluit ter inzage gelegd.OntwerpbestemmingsplanHet realiseren van de nieuwe bedrijfslocatie is niet mogelijk op grond van het huidige bestemmingsplan ‘Kern Swalmen’. Daarom moet dit huidige bestemmingsplan gedeeltelijk worden gewijzigd. Hiertoe is het bestemmingsplan ‘Peelveldlaan 60’ opgesteld. De bestemmingsplanprocedure start met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Besluit vormvrije m.e.r.-beoordelingTen behoeve van het bestemmingsplan is een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld. Op basis hiervan is beoordeeld of er een milieueffectrapportage moet worden opgesteld voorafgaande aan de bestemmingsplanprocedure. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor de activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.ReagerenHet besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling, het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp beeldkwaliteitsplan, en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 ter inzage in het Stadskantoor, Kazerneplein 7 te Roermond. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het digitale ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0957.BP00000315-ON01.Tijdens de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij de raad van de gemeente Roermond. Het postadres is: Postbus 900, 6040 AX Roermond.

Unknown

 Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Swalmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.