GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Blankwater 12 Swalmen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Roermond

Geplaatst op Lokaalnieuwsswalmen.nl op: 13-12-2023

  1. Bekendmakingen Swalmen
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Blankwater 12 Swalmen

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Blankwater Swalmen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Swalmen

Burgemeester en wethouders van Roermond maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Blankwater 12 Swalmen’ (NL.IMRO.0957.BP00000325-ON01) van woensdag 13 december 2023 tot en met dinsdag 23 januari 2024 voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan maakt een woningsplitsing mogelijk van de agrarische bedrijfswoning welke gelegen is op de locatie die kadastraal bekend staat als Swalmen, sectie D, perceelnummers 1673, 3516 en 3540. De woning zal worden opgesplitst in twee reguliere woningen. OntwerpbestemmingsplanEen woningsplitsing en reguliere bewoning op de onderhavige locatie is niet mogelijk op grond van het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied Asenray’. Derhalve dient dit huidige bestemmingsplan gedeeltelijk te worden gewijzigd. Hiertoe is het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Blankwater 12 Swalmen’ opgesteld. De bestemmingsplanprocedure start met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Besluit m.e.r.-beoordelingBurgemeester en wethouders hebben ook besloten dat voor deze herontwikkeling geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld, aangezien er geen sprake is van (mogelijk) belangrijke nadelige milieugevolgen. Reageren Het besluit m.e.r.-beoordeling, het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 13 december 2023 tot en met dinsdag 23 januari 2024 ter inzage in het Stadskantoor, Kazerneplein 7 te Roermond. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het digitale ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0957.BP00000325-ON01.Tijdens de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij de raad van de gemeente Roermond. Het postadres is: Postbus 900, 6040 AX Roermond.

Unknown

 Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Swalmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.